Privacystatement

Derks Autogroep is zich er van bewust dat een passende verwerking van uw persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. De handelswijze hierin is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG 2018.

Om de beste dienstverlening te kunnen verschaffen, is het nodig dat Derks Autogroep in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Dit doen wij voor:

  • een optimale uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • een passend relatiebeheer;
  • voortdurende product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid aan de hand van analyses.

Derks Autogroep apprecieert de privacy van de bezoekers van haar websites. Derhalve zorgen wij dat de informatie, persoonlijk en zakelijk, die tijdens het gebruik van onze website wordt verkregen, vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld. Persoonsgegevens, handmatig of automatisch verkregen, zullen NIET ter beschikking worden gesteld aan externe partijen, tenzij wij dit in een overeenkomst aan u hebben medegedeeld, of dat wij daar door u voor zijn geautoriseerd.

Beveiliging

Derks Autogroep beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische, administratieve en veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies die door zowel Derks Autogroep als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij om de functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, om social media toepassingen mogelijk te maken en voor commerciële doeleinden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Voorbeelden van internetbrowsers zijn Internet Explorer, Safari, Google Chrome en Mozilla. De cookie wordt dan opgeslagen in betreffende internetbrowser. Cookies onthouden wat u op het internet doet. Verder helpen cookies  uom snel en efficiënt door de websites te surfen.

Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een analyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Derks Autogroep gebruikt deze gegevens om verbeteringen aan te brengen in de website en de content te kunnen aanbieden welke door u als bezoeker als belangrijk worden geacht.

In het kader van marketingactiviteiten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden van onze websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden.

Uw gegevens

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u, middels een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres), de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Derks Autogroep

Belgenlaan, 5406 XN te Uden
0413- 241040
info@derksautogroep.nl

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid aan te passen.
Wijzigingen zullen altijd op onze websites worden gepubliceerd.

Persoonlijk contact met onze specialisten

  +31 413 24 10 40 Stuur nu een e-mail
  • Productie in eigen regie
  • Reparatie en onderhoud in eigen werkplaats
  • Service, sales en lease door eigen experts